کارگاه کشف رسالت و رفع خجالت مکس وسارد

کارگاه کشف رسالت و رفع خجالت مکس وسارد | کانون ان ال پی ایران
مدرس
روزهای برگزاری
قیمت
پیش پرداخت
ثبت نام
دیروز
فردا
100,000 تومان
پیش پرداخت: 10,000 تومان
جهت پیش ثبت‌نام ابتدا لازم است وارد شوید.

هر انسانی در مسیر زندگی خود بدنبال هدفی است که برایش خلق شده است مسیری که تمامی نیروهای بالقوه خود را فعال نموده و از تمامی طرفیت های خود استفاده می نماید و در طی این مسیر بسیار خلاق شده و تمامی نیروهای طبیعت در مسیر حرکت فرد قرار میگیرد اما از انجاییکه این رسالت را ضمیر ناخود آگاه شکل داده است با قرار گیری در شرایط تکنیکال خاص و دسترسی به ضمیر ناخود آگاه این رسالت شناسایی می شود

  • شناخت ناخود آگاه 
  • هرم مازلو و هرم دیلتز (سطوح منطقی رفتار )
  • ارتباط با ناخود آگاه و نصب علائم ارتباطی
  • مدلسازی
  • اجرای سیستم مشترک سازی در زندگی ایده آل
  • ارتباط با  ناخود آگاه توسط  auto lighting
  • نمایش رسالت وجودی توسط نا خوداگاه
  • کسب تائید رسالت توسط علائم قراردادی


تمامی افراد جامعه باید در مسیر خلقت خود و استعدادی که برایش خلق شده اند حرکت کنند کسب رضایت خوشحالی و خوشبختی هرکس ناشی از شناسایی رسالت و حرکت در این مسیر می باشد .

نتیجه :
دراین دوره شخص رسالت خود را کسب نموده و با استفاده از اصول هدف گذاریnlp  در مسیر آن قدم برداشته  و همچون نهالی نوپا آنرا پرورش میدهیم .

 

4