زندگی دلخواه خود را بسازید دکتر کوروش معدلی پاریس

زندگی دلخواه خود را بسازید دکتر کوروش معدلی پاریس

توسط یادگیری علمNLP زندگی دلخواه خودرابسازید- دکترکوروش معدلی-(بنیانگذار NLP ، هیپنوتیزم اریکسونی و اناگرام در ایران)- بنیانگذار کانون NLP ایران