مقالات کانون ان ال پی

فهرست عناوین

چگونه خوشحال باشیم و چرا در حال حاضر خوشحال نیستیم؟

11 دی 1398
532 بازدید

در ابتدا بپردازیم به این موضوع که چه راه هایی برای خوشحالی خود بکار می بریم و فایده ای ندارد و بیشتر مارا دچار تنش می کند؟

چگونه خوشحال باشیم و چرا در حال حاضر خوشحال نیستیم؟

مترجم:سرکار خانم شایلی راحمی-مدرس کانون ان ال پی ایران
در ابتدا بپردازیم به این موضوع که چه راه هایی برای خوشحالی خود بکار می بریم و فایده ای ندارد و بیشتر مارا دچار تنش می کند؟


ما در تلاش هستیم تا شاد باشیم واحساس خوشحالی کنیم اما جالب اینجاست که این اتفاق دراکثر مواقع نمی افتد.به این فکر می کنیم که وجود یک رابطه خوب حال مرا خوب می کند و دلیل خوشحال نبودن من تنهایی است

حالا وارد یک رابطه ی خوب شدید اما هنوز خوشحال نیستید زیرا نمی دانید (چه چیزهایی خوشحالتان می کند؟)

بیایید برای اولین سوال از خود بپرسیم:

چه چیز مرا خوشحال نمی کند؟

سوال پیچیده ای است و پاسخهای گوناگونی دارد .اما ساده ترین جواب: (افکار و گفتگوی درونی من است.)

فکر و فکر و فکر است که نگرانیهای ما را می سازد .وقتی فکر نمی کنید و گفتگوی درونی هم ندارید  اضطرابی هم در مورد آینده به شما دست
 نمی دهد.وهمچنین هیچ سرزنشی هم در مورد گذشته صورت نمی گیرد.

ناراحتی وجر وبحثی پیش نمی اید.اکثر مواقع همین گفتگوهای درونی باعث  پیشداوری می شود.

و اتفاقی که نیفتاده است را ایجاد می کند.

نکته جالب این است زمانیکه شما افکار و گفتگوهای درونی را قطع می کنید خوشحالید

دقت کردید زمانیکه افکار و گفتگوهای درونی خود را قطع می کنید اتفاق خوشایندی می افتد که منتظرش نبودید .ممکن است این خیلی کوچک باشد مانند پیامی خنده دار و یا ...


حالا زمانیست که باید بیاییم و افکار و گفتار درونی خود را مرتب کنیم ومحدودیت ببخشیم.

بطور مثال تفکر دایم در مورد اینکه رئیسم چه فکری در مورد من دارد؟فقط فکر و ذهن مرا اشغال می کند و مشکل شغل من است ،اما همان زمان ایمیلی خنده دار برای شما ارسال می شود وشما می خندید،زیرا لحظه ای حواستان پرت می شود وگرنه  آن مشکل سرجای خود باقی است. 
واین ثابت می کند افکار عامل اصلی خوشحال نبودن ماست.

برای هر فکری ما راه حلی داریم و ماعادت کرده ایم زمانیکه به کاری می پردازیم به تنها چیزیکه تمرکز نمی کنیم همان کار است.هنگام غذا خوردن به مزه ی غذا توجه نداریم وبه برنامه های بعدی فکر میکنیم.هنگام مهمانی افکار دیگری داریم.ما در همین لحظه حال فقط حضور فیزیکی داریم و ذهن ما همه جا سیر میکند وهمین عامل بوجودآمدن تنش و خوشحال نبودن است.

اگر در هنگام غذاخوردن فقط بر روی مزه غذایی که می خوریم تمرکز کنیم احساس رضایت خواهیم کرد.

اگر زمان رانندگی،مهمانی،پیک نیک از نظر ذهنی و جسمی در آن مکان باشیم احساس شعف خواهیم کرد.

هر چیز در زندگی جای خودش را دارد.و انسان تا وقتی که زنده است زندگی در جریان است و زندگی مجموعه ای از اتفاقهای خوب و بد است .پس این تفکرات که اگر من خانه بخرم یا ازدواج کنم یا بچه دار شوم  و... خوشحال خواهم بود بهانه هایی است که هرگز باعث خوشحالی دایمی نمی شود.خوشحالی واقعی زمانی ایجاد می شود که شما از درون به آن رسیده باشید که هر کاری را در زمان خودش انجام دهید و لذتش را ببرید و به آن عشق بورزید.

حالا چگونه می توانم از این افکار و گفتگوهای درونی خلاص شوم؟

هر زمانی که این احساس ناراحتی یا نگرانی و اضطراب ویا..را تجربه

می کنید.همان لحظه صبر کنید 
آیا این فکر واقعی است؟

آیا دلیلش بیرون از من است؟

چه چیزی به خودم می گویم؟

لحظه ای که شما تفکر خودرا می شناسید وداستانی که به خودتان می گویید تنش برطرف می شود زیرا برایش راه حل پیدا می کنید.

مثلا اگر برای مصاحبه ی شغلی آماده می شوید دایم از خود می پرسید که اگر انتخاب نشوم چه می شود؟(خوب حالا موضوع اصلی شناسایی شد.)

سپس می گویید انتخاب نشوم زندگی ام دگرگون می شود؟آیا واقعا دگرگون می شود؟
پاسخ شما به خودتان:اگر انتخاب نشوم به سراغ شغلی دیگر می روم که شاید بهپس هرگونه تفکری که می آید را شناسایی کنید و ببینید آیا واقعا این فکر واقعی است؟درست است و یا غلط؟

اگر واقعا اتفاق بدی بیفتد یعنی اتفاقی افتاده و شما را تحت تاثیر قرار داده است و شما نمی دانستید.

اما زمانیکه اتفاقی نیفتاده است و افکار شماست که نگرانی و اضطراب ایجاد می کند پس می توانم آنها را شناسایی کنم و پیشداوری نکنم.!

هر چیزی می تواندلحظه ای شما را خوشحال کند.ما به دنبال خوشحالی لحظه ای نیستیم وبه دنبال خوشحالی  دایمی هستیم.

اگر می خواهید خوشحال باشید پس این پرسش را بپرسید که چه چیزی مرا خوشحال نمی کند؟

دلیلش را شناسایی کنید و پیشداوری منفی را متوقف کنید.

تمام اوقات از جوانی تا به امروزبا این تفکر بوده ایدکه اگر پولدار شوم ،ازدواج کنم،کارکنم،سفر بروم،قابل احترام باشم و...خوشحال خواهم بود.

تمام سعی ما برای خوشحالی است.حالا لحظه ای مکث کنید ببینید آیا با بدست آوردن اینها خوشحال هستید؟ممکن است برای چند روز خوشحال شوید و زندگیتان بهتر شود اما آیا این خوشحالی دایمی است؟

بهتر است خوشحالی و شادی دایمی را برای خودمان بسازیم

نگرانیها و استرسها وگفتگوهای درونی و افکار منفی خود را شناسایی کنید و ببینید آیا واقعا درست است؟

در ابتدا بپردازیم به این موضوع که چه راه هایی برای خوشحالی خود بکار می بریم و فایده ای ندارد و بیشتر مارا دچار تنش می کند؟

چگونه خوشحال باشیم و چرا در حال حاضر خوشحال نیستیم؟

مترجم:سرکار خانم شایلی راحمی-مدرس کانون ان ال پی ایران


در ابتدا بپردازیم به این موضوع که چه راه هایی برای خوشحالی خود بکار می بریم و فایده ای ندارد و بیشتر مارا دچار تنش می کند؟
ما در تلاش هستیم تا شاد باشیم واحساس خوشحالی کنیم اما جالب اینجاست که این اتفاق دراکثر مواقع نمی افتد.به این فکر می کنیم که وجود یک رابطه خوب حال مرا خوب می کند و دلیل خوشحال نبودن من تنهایی است

حالا وارد یک رابطه ی خوب شدید اما هنوز خوشحال نیستید زیرا نمی دانید (چه چیزهایی خوشحالتان می کند؟)

بیایید برای اولین سوال از خود بپرسیم:

چه چیز مرا خوشحال نمی کند؟

سوال پیچیده ای است و پاسخهای گوناگونی دارد .اما ساده ترین جواب: (افکار و گفتگوی درونی من است.)

فکر و فکر و فکر است که نگرانیهای ما را می سازد .وقتی فکر نمی کنید و گفتگوی درونی هم ندارید  اضطرابی هم در مورد آینده به شما دست
 نمی دهد.وهمچنین هیچ سرزنشی هم در مورد گذشته صورت نمی گیرد.

ناراحتی وجر وبحثی پیش نمی اید.اکثر مواقع همین گفتگوهای درونی باعث  پیشداوری می شود.

و اتفاقی که نیفتاده است را ایجاد می کند.

نکته جالب این است زمانیکه شما افکار و گفتگوهای درونی را قطع می کنید خوشحالید

دقت کردید زمانیکه افکار و گفتگوهای درونی خود را قطع می کنید اتفاق خوشایندی می افتد که منتظرش نبودید .ممکن است این خیلی کوچک باشد مانند پیامی خنده دار و یا ...
حالا زمانیست که باید بیاییم و افکار و گفتار درونی خود را مرتب کنیم ومحدودیت ببخشیم

بطور مثال تفکر دایم در مورد اینکه رئیسم چه فکری در مورد من دارد؟فقط فکر و ذهن مرا اشغال می کند و مشکل شغل من است ،اما همان زمان ایمیلی خنده دار برای شما ارسال می شود وشما می خندید،زیرا لحظه ای حواستان پرت می شود وگرنه  آن مشکل سرجای خود باقی است 
واین ثابت می کند افکار عامل اصلی خوشحال نبودن ماست.

برای هر فکری ما راه حلی داریم و ماعادت کرده ایم زمانیکه به کاری

می پردازیم به تنها چیزیکه تمرکز نمی کنیم همان کار است.هنگام غذا خوردن به مزه ی غذا توجه نداریم وبه برنامه های بعدی فکر میکنیم.هنگام مهمانی افکار دیگری داریم.ما در همین لحظه حال فقط حضور فیزیکی داریم و ذهن ما همه جا سیر میکند وهمین عامل بوجودآمدن تنش و خوشحال نبودن است.

اگر در هنگام غذاخوردن فقط بر روی مزه غذایی که می خوریم تمرکز کنیم احساس رضایت خواهیم کرد.

اگر زمان رانندگی،مهمانی،پیک نیک از نظر ذهنی و جسمی در آن مکان باشیم احساس شعف خواهیم کرد.

هر چیز در زندگی جای خودش را دارد.و انسان تا وقتی که زنده است زندگی در جریان است و زندگی مجموعه ای از اتفاقهای خوب و بد است .پس این تفکرات که اگر من خانه بخرم یا ازدواج کنم یا بچه دار شوم  و... خوشحال خواهم بود بهانه هایی است که هرگز باعث خوشحالی دایمی نمی شود.خوشحالی واقعی زمانی ایجاد می شود که شما از درون به آن رسیده باشید که هر کاری را در زمان خودش انجام دهید و لذتش را ببرید و به آن عشق بورزید.

حالا چگونه می توانم از این افکار و گفتگوهای درونی خلاص شوم؟

هر زمانی که این احساس ناراحتی یا نگرانی و اضطراب ویا..را تجربه

می کنید.همان لحظه صبر کنید 
آیا این فکر واقعی است؟

آیا دلیلش بیرون از من است؟

چه چیزی به خودم می گویم؟

لحظه ای که شما تفکر خودرا می شناسید وداستانی که به خودتان می گویید تنش برطرف می شود زیرا برایش راه حل پیدا می کنید. اگر برای مصاحبه ی شغلی آماده می شوید دایم از خود می پرسید که اگر انتخاب نشوم چه می شود؟(خوب حالا موضوع اصلی شناسایی شد.)

سپس می گویید انتخاب نشوم زندگی ام دسخ شما به خودتان:اگر انتخاب نشوم بههپس هرگونه تفکری که می آید را شناسایی کنید و ببینید آیا واقعا این فکر واقعی است؟درست است و یا غلط؟

اگر واقعا اتفاق بدی بیفتد یعنی اتفاقی افتاده و شما را تحت تاثیر قرار داده است و شما نمی دانستید.

اما زمانیکه اتفاقی نیفتاده است و افکار شماست که نگرانی و اضطراب ایجاد می کند پس می توانم آنها را شناسایی کنم و پیشداوری نکنم.!

هر چیزی می تواندلحظه ای شما را خوشحال کند.ما به دنبال خوشحالی لحظه ای نیستیم وبه دنبال خوشحالی  دایمی هستیم.

اگر می خواهید خوشحال باشید پس این پرسش را بپرسید که چه چیزی مرا خوشحال نمی کند؟

دلیلش را شناسایی کنید و پیشداوری منفی را متوقف کنید.

تمام اوقات از جوانی تا به امروزبا این تفکر بوده ایدکه اگر پولدار شوم ،ازدواج کنم،کارکنم،سفر بروم،قابل احترام باشم و...خوشحال خواهم بود.

تمام سعی ما برای خوشحالی است.حالا لحظه ای مکث کنید ببینید آیا با بدست آوردن اینها خوشحال هستید؟ممکن است برای چند روز خوشحال شوید و زندگیتان بهتر شود اما آیا این خوشحالی دایمی است؟

بهتر است خوشحالی و شادی دایمی را برای خودمان بسازیم نگرانیها و استرسها وگفتگوهای درونی و افکار منفی خود را شناسایی کنید و ببینید آیا واقعا درست است؟

مقالات مرتبط

توقع مادر و پدر آگاه ، فرزند سالم ، خانواده ی شاد چگونه شبها براحتی بخوابیم قبل از شروع رابطه بیاندیشید به خودتان ذهن ثروتمند هدیه دهید .
درباره این مقاله نظر بدهید.
3.92.96.236
ارسال نظر
نظر در مورد این مقاله