مقالات کانون ان ال پی

فهرست عناوین

متفاوت باشيد

11 دی 1398
320 بازدید

وقتی که راه نمی روید،
ونمی دوید، زمین هم نمی خورید!!!
و این"زمین نخوردن" محصول سکون است نه مهارت!!!
وقتی که تصمیمی نمی گیرید، و کاری نمی کنید ، 
اشتباه هم نمی کنید!!!
و این "اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب...!!!
خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندید و فقط پرهیز کنید، خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند و شکل می گیرد, پس متفاوت باشيد !

مقالات مرتبط

توقع مادر و پدر آگاه ، فرزند سالم ، خانواده ی شاد چگونه شبها براحتی بخوابیم قبل از شروع رابطه بیاندیشید به خودتان ذهن ثروتمند هدیه دهید .
درباره این مقاله نظر بدهید.
3.92.96.236
ارسال نظر
نظر در مورد این مقاله