مقالات کانون ان ال پی

فهرست عناوین

رعايت اصل انعطاف پذيري

11 دی 1398
422 بازدید

در سراسر حيات بشر تنها قانون و اصلي كه موجب شده حيات و تكامل انسان ادامه يابد وجود اصل انعطاف پذيري در طبيعت است .

در بسياري از عقايد و باورانسانها اين اصل به اشتباه با عنوان سازش با محيط برنامه ريزي شده است و عموما بر اين باورند كه هركس قدرت سازش با محيط را داشته باشد از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است و اين در حاليست كه تنها شرط پيشرفت و تكامل ،اين اصل از اصول ان ال پي است .اما اين اصل در واقع به چه معناست و چگونه از آن بايد در زندگي استفاده كرد
تعريف كلي اصل انعطاف پذيري ،عبارتست از داشتن راه حلهاي بسيار زياد براي رسيدن به يك هدف .
تمامي نوابغ ،دانشمندان ،محققان و افراد موفق جهان در اين اصل مشترك بوده اند . اين اصل به انسانها مي آموزد كه براي حل يك مسئله و رسيدن به هدف،هرگز فقط يك يا دو روش وجود ندارد بلكه براي رسيدن به اهداف بايد راه حلهاي بسيار زيادي در نظر گرفت تا هركدام از اين راهها به هر دليلي به بن بست رسيد راههاي ديگري براي رسيدن به مقصد وجود داشته باشد .
تنها طبق همين اصل است كه علم ان ال پي مي گويد : تحت هيچ شرايطي شكست وجود ندارد و هر نتيجه اي كه بدست مي آيد خود يك تجربه و يادگيري ست اگر نتيجه بدست آمده موفق بود همواره از آن شرايط براي موفقيت استفاده خواهيم كرد اما اگر نتيجه بدست آمده مورد قبول نبود طبق اصل انعطاف پذيري ياد خواهيد گرفت كه اگر از اين روش موفقيت حاصل نشد راههاي ديگري براي رسيدن به نتايج مطلوب وجود خواهد داشت ..


يكي از باورهاي غلطي كه در سطح جوامع وجود دارد اين است كه عامه مردم سازش با محيط را انعطاف پذيري مي دانند كه اين تعريف از پايه و اساس اشتباه است . تنها در يك صورت سازش ،نشان دهنده انعطاف پذيري است و آن هم زماني ست كه سازش موجب ايجاد شرايط تغيير شود . به عنوان مثال اگر فرزندمان به دليل نداشتن امكاناتي خاص دچار بحران شده و ما به عنوان 1در مادر قادر هستيم اين بحران را در آينده اي نزديك حل كنيم مي توانيم فعلا با شرايط بحراني فرزند سازش كرده و او را مي پذيريم تنها به اين دليل است كه سازش با شرايط فعلي در آينده تغييراتي به همراه خواهد داشت ..


در كل بايد عنوان كرد كه هرگونه سازشي كه از روي عواملي چون ترس ،ضعف ،ناتواني ،ناداني و احتياط باشد هرگز در تعريف انعطاف پذيري جايگاهي نخواهد داشت . به داستان زير در خصوص اصل انعطاف پذيري توجه كنيد :


روزي مرد كوري روي پله هاي ساختماني نشسته و كلاه و تابلويي را كنار پايش قرار داده بود . روي تابلو نوشته بود: من كور هستم لطفا كمك كنيد.

روزنامه نگار خلاقي كه از كنار آن مرد كور مي گذشت نگاهي به او انداخت و متوجه شد كه فقط چند سكه داخل كلاه مي باشد . او چند سكه داخل كلاه انداخت و بدون اينكه از مرد كور اجازه بگيرد،تابلوي او را برداشت . آن را برگرداند و اعلان ديگري روي آن  نوشت و دوباره تابلو را كنار مرد كور گذاشت و آنجا را ترك كرد .

عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل بازگشت و متوجه شد كلاه مرد كور پر از سكه و اسكناس شده است . مرد كور از صداي قدم هاي خبرنگار او را شناخت و از او پرسيد روي تابلو چه چيزي نوشته شده است ؟روزنامه نگار گفت چيز خاصي نيست همان جمله خودت اما آن را به شيوه ديگري نوشتم و مرد كور هرگز ندانست كه روي تابلو اين جمله نوشته شده بود:

امروز بهار است اما من نمي توانم آن را ببينم !
وقيت نمي توانيد كار خود را پيش ببريد استراتژي خود را تغيير دهيد . اين همان اصل انعطاف پذيري است .

مقالات مرتبط

توقع مادر و پدر آگاه ، فرزند سالم ، خانواده ی شاد چگونه شبها براحتی بخوابیم قبل از شروع رابطه بیاندیشید به خودتان ذهن ثروتمند هدیه دهید .
درباره این مقاله نظر بدهید.
3.92.96.236
ارسال نظر
نظر در مورد این مقاله