مقالات کانون ان ال پی

فهرست عناوین

جادوي فكر بزرگ (توسط امیرحسین غروی یکتا)

11 دی 1398
438 بازدید

محبوبيت ، ما را براي ارتقا سبك بالتر مي كند.

افراد موفق براي دوست داشتن مردم، طبق برنامه خاصي عمل مي كنند. شما چطور؟

 سعي كن فرد راحتي باشي تا هيچ كس در معاشرت با تو احساس ناراحتي نكند. تعارف و تكليف را كنار بگذار.

خود پرست نباش. بيهوده تظاهر نكن كه به همه چيز عالمي.

خصوصياتي را در خود پرورش بده كه جالب توجه باشد و باعث شود كه مردم در اثر معاشرت با تو به برداشتهاي ارزشمندي برسند.

شخصيت خودت را زير ذره بين ببر تا بتواني عوامل (ناهنجار) را از آن خارج كني. بخصوص عواملي را كه ممكن است از آنها آگاه نباشي.

آنقدر دوست داشتن افراد را تمرين كن كه اين كار بصورت عادت ثانويه در آيد.

هميشه از فرصتهايي كه براي تبريك گفتن به افراد و يا اظهار همدردي در غمها و ناكاميهايشان پيش مي آيد، استفاده كن.

به مردم قدرت روحي بده، تا محبت بي رياي خويش را نثار تو كنند.

براي دوستان جديدي كه احساس مي كنيد بايد آنها را بهتر بشناسي، چند خط نامه دوستانه بنويس و يا به آنها تلفن كن. اين نكته مهمي است: بيشتر افراد موفق، دوستي شان را با ديگران از طريق نامه يا تماسهاي تلفني ادامه مي دهند.

مهمترين نكته اينكه به غريبه ها حرفهاي دلنشين بزن. اين كار به شما نيرو ميدهد تا براي انجام كاري كه در پيش رو داري آماده شوي.

متوجه اين حقيقت باش كه هيچ انساني كامل نيست و اينكه ديگران حق دارند مانند تو نباشند.

تو مجبور نيستي كارهاي ديگران را تاييد كني، ولي نبايد بخاطر كارهايي كه مي كنند از آنها بدت بيايد.

سعي نكن چيزي را اصلاح كني.

به خاطر داشته باش كه هر چه زمان طولاني تري روي موج منفي يا مثبت بماني به آن علاقه بيشتري پيدا مي كني.

به محض شنيدن موج منفي، اول آنرا ساكت كن بعد موج را عوض كن، براي عوض كردن آن فقط كافي است به يكي از جنبه هاي مثبت آن شخص فكر كني، از طريق واكنشهاي زنجيره اي، اين فكر به افكار بعدي مي پيوندد و ذهنت را تحت تاثير قرار مي دهد.

كساني كه به نظرات منفي درباره افراد گوش مي دهند، در معرض اين خطر جدي قرار مي گيرند كه خودشان هم نسبت به آن فرد احساس منفي پيدا كنند.


افراد پر حرف بندرت آدمهاي موفقي هستند. همه افراد موفق تقريبا بدون استثنا هنر شنيدن را دانسته و به كار مي بندند.

هنر شنيدن به دو طريق راه را براي موفقيتهاي بزرگتر هموار مي كند:

1. هنر شنيدن جلب دوستي مي كند.

2. هنر شنيدن به شناخت افراد كمك مي كند.

اين نكته را به ياد داشته باش: افراد معمولي ترجيح مي دهند كه درباره خودشان بيش از هر چيز ديگري در دنيا حرف بزنند.

يك انسان موفق مشكلات را در حين بروز حل مي كند.

راه مبارزه با هر نوع ترسي حركت و اقدام است.

كار امروز را به فردا موكول نكن.

عادت داريم به سرعت افراد ديگر را بخاطر بروز هر مانع كوچكي مقصر بدانيم.

بعيد نيست كه دراين دنياي ديوانه، كساني بخواهند به تو ضربه بزنند، ولي در بيشتر موارد، خودت باعث سقوط خود مي شوي شكستهاي تو در اثر عدم كفايت فردي يا اشتباهات توست.

خود را مورد نقد و  ارزيابي قرار دادن تاثير سازنده اي دارد. به انسان كمك مي كند كه كارايي و قدرتي را كه لازمه موفقيت است، به دست آورد. مقصر دانستن ديگران تاثيري ويرانگر دارد. از اثبات كردن اينكه ديگري اشتباه مي كند، مطلقا هيچ سودي عايد انسان نمي شود.

به ياد داشته باش كه هميشه همان چيزي به سراغت مي آيد كه انتظار ديدنش را داري. طرف مثبت را ببين تا بر شكست غلبه كني. اگر ذهنيتي روشن نسبت به مسايل پيدا كني، همه عوامل به سود  تو وارد عمل خواهند شد.

پيش از شروع مقصد ت را تعيين كن.

وضعيت طرف مقابل را در نظر بگير ، به عبارت بهتر خود را جاي او بگذار.

از طعنه زدن به مردم پرهيز كن. بد بين نباش. سعي نكن حق كسي را كف دستش بگذاري . غرور افراد  را  جريحه دار نكن.

به موفقيت بينديش، به موفقيت ايمان بياور و براي موفقيت بكوش.

مقالات مرتبط

توقع مادر و پدر آگاه ، فرزند سالم ، خانواده ی شاد چگونه شبها براحتی بخوابیم قبل از شروع رابطه بیاندیشید به خودتان ذهن ثروتمند هدیه دهید .
درباره این مقاله نظر بدهید.
3.92.96.236
ارسال نظر
نظر در مورد این مقاله