مقالات کانون ان ال پی

فهرست عناوین

ارتباط موثر و موفقیت2

11 دی 1398
264 بازدید

۷) شخصیت افراد در نظر گرفتن:
باید ببینیم طرف مقابل ما چه شخصیتی دارد، برون گراست یا درون گرا، برای صمیمیت با درون گرایان باید ببینیم چه ایده ها و ارزشهای برای آنها اهمیت دارد و آنگاه بكوشیم تا با توجه به چارچوبهای    ذهنی شان با آنها رفتار كنیم و صحبت كنیم و بالعكس، برای همدلی با برون گرایان به آنها نشان دهیم كه آنچه می گویند و عمل می كنند با اندیشه و رفتار مردم هماهنگ است.

۸) تقویت نمودن عزت نفس :
برای تقویت عزت نفس خود باید با تعمق در ژرفای وجود از دنیای پیچیده درون خود آگاه شویم، به كاستی هایمان پی ببریم، جهت گیری هایمان را در قبال رویدادهای مردم و شرایط گوناگون مشخص نمائیم.

۹) محترم شمردن احساس طرف مقابل :
همواره رفتاری احترام آمیز داشته باشیم و احساس طرف مقابلمان را محترم بشماریم، كوچك كردن همدیگر، به خصوص درحضور دیگران در مناسبات و روابط، اثرتخریبی دارد، رفتار توام با ظرافت و ملایمت نه  فقط شامل رفتار مودبانه می شود، بلكه صفا و صداقت واقعی و اعتماد كامل نیز در بردارد. 

۱۰) سكونت نمودن :
سكوت پیامی اعجاز گر در امر ارتباط است و یكی از جنبه های مهم ارتباط است، مشروط بر اینكه حاوی پیامی باشد، سكوت می تواند در مناسبات انسان عشق و رضایت و خشنودی و تفاهم دوگانه و احساسها را منتقل سازد.


۱۱) عدم افراط در موعظه:
منظورمان را به صورت سخنرانی و نصیحت خشك تو خالی بیان نكنیم. موعظه می تواند جنبه افراطی و مخرب در روابط داشته باشد و ما باید سعی كنیم حد اعتدال را نگاه داریم و برای سخنانمان ارزش قائل شویم و جایی كه از ما نظر می خواهند، نظر بدهیم .

۱۲) وقت و موفقیت شناس بودن :
یاد بگیریم كه چه وقت شوخی و چه وقت جدی باشی، هیچگاه طرف مقابلمان را دست نیدازیم، از گفتن جملات وكلماتی كه بار اخلاقی و فرهنگی مناسبی ندارند در بیان منظورمان، خوداری نماییم، شوخی كردن باید با توجه به موقعیت و زمان خاصی باشد.


۱۳) مخالف نمودن به شیوه مناسب :
یاد بگیریم كه چگونه بدون بحث و جدلهای مخرب، مخالفت خود را نشان دهیم، جر و بحثها غالبا" با بلند كردن صدا، داد و فریاد، خشم و غضب، همراه است. بحث و جدلها تا حدود زیادی تحت تاثیر گرایشات و خلق وخوی افراد درگیر مباحثه قرار می گیرد .اكثریت مردم فاقد روحیه خود پسندانه افراطی هستند، به این علت با تسلطی كه بر نفس خود دارند می توانند از درگیری و اهانت خودداری كنند. كسی كه می خواهد شما را خشمگین كند تا از كوره در بروید بهترین راه مقابله با آن برگزیدن روشن سازنده به جای عكس العمل و روش مخرب و منفی است كه او به آن توسل جسته است .


۱۴) یكی بودن قول و عمل :
سعی كنیم قول و عملمان یكی باشد .هنگامی كه خودمان برای گفته های خود ارزش قایل نیستیم، چه انتظاری می توان داشت كه دیگران قولها و سخنان ما را محترم بشمارند .هنگامی كه ما قول می دهیم كاری را انجام دهیم سعی كنیم آن را به مرحله عمل برسانیم  و اگر ناتوان در انجام آن هستیم هرگز خود مكلف به وعده ای كه از عهده آن بر نمی آییم، نكنیم روراست و صادقانه بگوییم نمی توانیم .    پس برای اینكه دیگران را به خوبی درك كنیم باید بتوانیم اطلاعات را به خوبی از آنها كسب كنیم و این امر منوط به توانایی ما در دقیق گوش كردن، دقت نظر، همدلی، طرح سئوالات مفید و سودمند و احترام متقابل است. احترام با سیستم حسی فرد دیگر، مشاهده همه چیز از نگاه او و سر در آوردن از نیازها و علایقش به ما كمك می كند كه اطلاعات را به نحوی دریافت كنیم كه به سهولت قایل فهم و هضم باشد. دو عامل اساسی ارتباط، همان درك شدن و درك كردن است. زندگی یك مسابقه صرف نیست، می توانید با اشخاص به گونه ای رفتار كنید كه هر كس خود را یك برنده در نظر بگیرد و احساس پیروزی كند. شرایط پیروز شدن یكی و باختن دیگری هرگز به نفع كل نیست. همگام شدن نه تنها روی دیگران، بلكه روی ما نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد .وقتی با دیگران همگام می شویم در واقع به درون آنها می رویم و در ذهن آنها جا می گیریم و در ارتباطمان باید سعی مان در افزایش و ارتفاء بیش از بیش این رفتارها باشد و درنتیجه تجربه ای از آنها پیدا كنیم. همگام شدن موثر به ما امكان می دهد با دیگران برخورد همدلانه و به یاد ماندنی داشته باشیم

مقالات مرتبط

موفقیت مالی 10 کاری که انسانهای موفق دوباره تکرار نمی کنند رمز موفقیت از نظر سقراط ارتباط موثر و موفقیت 1 ارتباط موثر و موفقیت2
درباره این مقاله نظر بدهید.
3.92.96.236
ارسال نظر
نظر در مورد این مقاله