تخفیفات ویژه

جهت معرفی یک نفراز دوستان برای شرکت در دوره های کانون ان ال پی یک کد دانشجویی به معرف
 ارائه می گردد و با داشتن کد دانشجویی به ازاء هر نفر 100000 تومان تخفیف به معرف  داده می شود. 
 
1_100000تومان تخفیف برای شرکت در دوره تکنسین
  2_300000 تومان تخفیف در دوره ی هیپنوتیزم اریکسونی
3_500000 تومان تخفیف در دوره ی مهندسی ان ال پی
4_500000 تومان تخفیف در دوره ی مستری ان ال پی
5_500000 تومان تخفیف در دوره ی اناگرام تخصصی
 
جهت شرکت در 2 کارگاه آموزشی کانون ان ال پی می توانید از 15% تخفیف در کارگاه سوم بهره مند شوید.
 
دانشجو با پیش ثبت نام در دوره های جاری و کارگاه ها در طول سال و پرداخت 10% شهریه از تخفیف 10 % در کل شهریه برخوردار می باشد و در صورت انصراف از شرکت در دوره 10% شهریه پرداختی مسترد نخواهد شد.