برگزاری کارگاه عزت نفس

12دلیل برای شرکت در کارگاه تکنیک های تقویت عزت نفس ❌آیا می دانید که بسیاری عزت نفس را با اعتماد به نفس اشتباه می گیرند و مشکلات آنها بیشتر در عدم عزت نفس است تا اعتماد به نفس؟ ❌آیا می دانید برای بالا بردن اعتماد به نفس نیاز به بالا بردن عزت نفس دارید؟ ❌آیا می دانید بر اساس آخرین تحقیقات مشکلات بیشتر مردم به دلیل نداشتن عزت نفس می باشد؟ همه ما نیاز به این دوره نیم روزه داریم چون: ✅ می خواهیم یک زندگی موفق داشته باشیم ✅می خواهیم اگر لازم شد بتوانیم به راحتی به دیگران نه بگوییم ✅می خواهیم دیگر احساس مقصر بودن نکنیم ✅می خواهیم دیگر بی دلیل خود را محکوم نکنیم ✅می خواهیم براحتی نظر و عقیده خود را در همه جا در مقابل هر شخصی بیان کنیم ✅میخواهیم بر روی دیگران تاثیرگذار باشیم ✅می خواهیم برای دیگران و خودمان وجود داشته باشیم ✅می خواهیم شایسته بودن را نشان دهیم ✅می خواهیم حس خوبی نسبت به خود داشته باشیم ✅می خواهیم به خودمان افتخار کنیم ✅می خواهیم زندگیمان مسیر داشته باشد ✅می خواهیم برای خودمان و دیگران اهمیت داشته باشیم

کارگاه بی نظیر تکنیک های افزایش عزت نفس


به تدریس دکتر کوروش معدلی از فرانسه
مبلغ سرمایه گذاری: از 14 مرداد تا تاریخ 15 شهریور 380 هزارتومان
 و از 15 شهریور تا 4 مهر ماه 450 هزار تومان

88742427-88741651-86043822
12دلیل برای شرکت در کارگاه تکنیک های تقویت عزت نفس
❌آیا می دانید که بسیاری عزت نفس را با اعتماد به نفس اشتباه می گیرند و مشکلات آنها بیشتر در عدم عزت نفس است تا اعتماد به نفس؟
❌آیا می دانید برای بالا بردن اعتماد به نفس نیاز به بالا  بردن عزت نفس دارید؟
❌آیا می دانید بر اساس آخرین تحقیقات مشکلات بیشتر مردم به دلیل نداشتن عزت نفس می باشد؟
همه ما نیاز به این دوره نیم روزه داریم چون:
✅ می خواهیم یک زندگی موفق داشته باشیم
✅می خواهیم اگر لازم شد بتوانیم به راحتی به دیگران نه بگوییم
✅می خواهیم دیگر احساس مقصر بودن نکنیم
✅می خواهیم دیگر بی دلیل خود را محکوم نکنیم
✅می خواهیم براحتی نظر و عقیده خود را در همه جا  در مقابل هر شخصی بیان کنیم
✅میخواهیم بر روی دیگران تاثیرگذار باشیم
✅می خواهیم برای دیگران و خودمان وجود داشته باشیم
✅می خواهیم شایسته بودن را نشان دهیم
✅می خواهیم حس خوبی نسبت به خود داشته باشیم
✅می خواهیم به خودمان افتخار کنیم
✅می خواهیم زندگیمان مسیر داشته باشد
✅می خواهیم برای خودمان و دیگران اهمیت داشته باشیم