برگزاری دوره های nlp و کارگاه های آموزشی یک روزه توسط کانون ان ال پی ایران

دوره ها کارگاه های یک روزه
ان ال پی
دوره آموزشی مقدماتی nlp (تکنسین nlp)
دوره آموزشی Practitioner
دوره ی آموزشی Master Practitioner
تکمیلی
دوره آموزشی اناگرام پایه (شخصیت شناسی)
دوره آموزشی اناگرام خانواده
دوره آموزشی اناگرام تخصصی
دوره آموزشی هیپنوتیزم اریکسونی
دوره آموزشی هیپنوتیزم پیشرفته
دوره آموزشی نیوکد
دوره آموزشی فروش با ان ال پی
دوره آموزشی کوچینگ خانواده
دوره آموزشی کوچینگ والدین و کودک
دوره آموزشی کوچینگ کسب و کار
کارگاه کشف رسالت و رفع خجالت مکس وسارد
کارگاه تخصصی EMDR
کارگاه افزایش عزت نفس
کارگاه هدف سازی با اصول سیمیا
کارگاه مدیریت بحران