برگزاری دوره های nlp و کارگاه های آموزشی یک روزه توسط کانون ان ال پی ایران

دوره ها کارگاه های یک روزه
ان ال پی
دوره آموزشی مقدماتی nlp (تکنسین nlp)
دوره آموزشی Practitioner
دوره ی آموزشی Master Practitioner
تکمیلی
دوره آموزشی اناگرام خانواده
دوره آموزشی اناگرام تخصصی
دوره آموزشی هیپنوتیزم اریکسونی
دوره آموزشی هیپنوتیزم پیشرفته
دوره آموزشی فروش با ان ال پی
دوره آموزشی کوچینگ خانواده
دوره آموزشی کوچینگ والدین و کودک
دوره آموزشی کوچینگ کسب و کار
کارگاه کشف رسالت و رفع خجالت مکس وسارد
کارگاه تخصصی EMDR
کارگاه افزایش عزت نفس
کارگاه هدف سازی با اصول سیمیا
کارگاه مدیریت بحران