زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت چهل و هشتم

زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت چهل و هشتم: چطور از كارمان لذت ببریم؟؟ دكتر كوروش معدلی (بنیانگذار ان ال پی در ایران) www.kanoonnlp.com telegram.me/kanoonnlp 88742427-88741651