زندگی دلخواه خود را بسازید-دکتر کوروش معدلی-قسمت ه

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت هشتم- موضوع برنامه:چگونگی داشتن یک مذاکره صحیح و تاثیرگذار در روابط دکتر کوروش معدلی(بنیانگذار ان ال پی ،هیپنوتیزم اریکسونی،اناگرام،نیوکد در ایران) 88742427-88741651 www.kanoonnlp.com telegram.me/kanoonnlp