برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

برگزاری دوره ی هیپنوتیزم اریکسونی

Date: 1397/01/19 10:07

شروع دوره 15 اردیبهشت ماه روزهای شنبه و چهارشنبهبرگزاری دوره ی هیپنوتیزم اریکسونی 

شروع دوره
به مدت دو ماه
15 اردیبهشت ماه 
روزهای شنبه و چهارشنبه
از ساعت 17 الی 19:30

مدرس:دکتر کوروش معدلی

سرمایه گذاری دوره:
بصورت نقدی 1800000 تومان
بصورت اقساطی 2100000 تومان


88742427-88741651