من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

کارگاه عزت نفس

Date: 1396/03/30 09:34

آیا می دانید که بسیاری عزت نفس را با اعتماد به نفس اشتباه می گیرند و مشکلات آنها بیشتر در عدم عزت نفس است تا اعتماد به نفس؟ ✅آیا می دانید برای بالا بردن اعتماد به نفس نیاز به بالا بردن عزت نفس دارید؟ 15 تیرماه از ساعت 15 الی 19 مدرس:دکتر کوروش معدلیدلایلی مهم برای شرکت در کارگاه نیم روزه تقویت عزت نفس


✅آیا می دانید که بسیاری عزت نفس را با اعتماد به نفس اشتباه می گیرند و مشکلات آنها بیشتر در عدم عزت نفس است تا اعتماد به نفس؟
✅آیا می دانید برای بالا بردن اعتماد به نفس نیاز به بالا  بردن عزت نفس دارید؟
✅آیا می دانید بر اساس آخرین تحقیقات مشکلات بیشتر مردم به دلیل نداشتن عزت نفس می باشد؟

✅همه ما نیاز به این دوره نیم روزه داریم چون:


 👌می خواهیم یک زندگی موفق داشته باشیم
👌می خواهیم اگر لازم شد بتوانیم به راحتی به دیگران نه بگوییم
👌می خواهیم دیگر احساس مقصر بودن نکنیم
👌می خواهیم دیگر بی دلیل خود را محکوم نکنیم
👌می خواهیم براحتی نظر و عقیده خود را در همه جا  در مقابل هر شخصی بیان کنیم
👌میخواهیم بر روی دیگران تاثیرگذار باشیم
👌می خواهیم برای دیگران و خودمان وجود داشته باشیم
👌می خواهیم شایسته بودن را نشان دهیم
👌می خواهیم حس خوبی نسبت به خود داشته باشیم
👌می خواهیم به خودمان افتخار کنیم
👌می خواهیم زندگیمان مسیر داشته باشد
👌می خواهیم برای خودمان و دیگران اهمیت داشته باشیم


15 تیرماه از ساعت15 الی 19

مدرس:دکتر کوروش معدلی

88742427-88741651