من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1396/04/07 12:40

شروع دوره تکنسین NLP 22 مرداد روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 الی 20 مدرس:خانم دکتر مریم مردانیشروع دوره تکنسین NLP 
(دوره ی مقدماتی)

22مرداد روزهای یکشنبه و سه شنبه
از ساعت 17 الی 20

مدرس:خانم دکتر مریم مردانی
تلفن تماس:88742427-88741651

مواردی که در این دوره آموزش می بینید