من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1396/01/21 10:20

شروع دوره ی تکنسین ان ال پی 9 اردیبهشت ماه به مدت 2 ماهشروع دوره ی تکنسین ان ال پی

9 اردیبهشت ماه 
روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
به مدت 2 ماه
مدرس:خانم مریم ذکایی
 سرمایه گذاری دوره:800000 تومان
استفاده از تخفیف 100000 تومان تا پایان فروردین ماه

تلفن:88742427-88741651