من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

گزارش کارگاه روابط زناشویی

Date: 1395/12/02 09:38

گزارش کارگاه روابط زناشویی روز 28 بهمن به تدریس دکتر کوروش معدلیگزارش کارگاه روابط زناشویی


این کارگاه روز 28 بهمن از ساعت 14 الی 19 در کانون انصار سه راه طالقانی با حضور بیش از 60 نفر برگزار گردید

در این کارگاه مطالب ازبیان آناتومی بدن و مکانیسم کارکرد آغاز شد و به بهترین روشها برای داشتن روابط مناسب و نیز رفع مشکلات وبیماریها با استفاده از ان ال پی پرداخته شد